Framtidens Trähus - Verktyg för Nära-Noll-Energi

Diarienummer 2011-03328
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - juni 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt har varit att med hjälp av framtagna resultat och stödja utveckling och innovation mot NNE-byggnader. överföring av kunskap är en viktig del för att hos företagen skapa ett helhetstänkande. Målet är att industrin skall vara väl förberedd och kunna ta fram trygga, robusta, konkurrenskraftiga konstruktions- och systemlösningar i utvecklingsarbetet inför produktionen av NNE-byggnader.. Spridning av och utbildning att hantera de i ´Framtidens Trähus´ utvecklade beräkningsverktygen är en viktig del i uppfyllandet av detta mål.

Resultat och förväntade effekter

Inom projektet har en enkätstudie avseende användande, innehåll och användbarhet av energiberäkningsprogrammet TMF-energi genomförts. Resultatet kan sammanfattas som mycket positivt i samtliga avseenden. Detta motiverar ett framtida underhåll av programmet samt att utbildning genomförs och hjälpmedel för detta kontinuerligt uppdateras. Utbildningsmaterialet har uppdaterats och två utbildningar har genomförts inom ramen för projektet. Resultaten från projektet ´Framtidens Trähus´ har sammanfattats vid en vetenskaplig internationell konferens i Japan.

Upplägg och genomförande

Eftersom ca 80% av dagens småhus är projekterade med hjälp av TMF-Energi utgör det en viktig länk för implementeringen av forskningsresultat och byggregler i produktionen av småhus. Utbildningsmaterialet har utvecklas och anpassas för kommande NNE-krav inom energieffektivt byggande samt utbildning har genomförts. Resultaten från projektet Framtidens Trähus är av karaktären att de bör spridas till en vidare internationell publik. Detta har skett genom artikel och presentation vid den internationella vetenskapliga Byggnadsfysikkonferensen i Kyoto, Japan i maj 2012.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.