Framtidens trähus - energieffektiva med god innemiljö

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för bygg- och miljöteknologi
Bidrag från Vinnova 11 755 000 kronor
Projektets löptid november 2007 - april 2011
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01661

Statistik för sidan