Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Smarta Hem och Inredning

Diarienummer
Koordinator RISE INTERACTIVE INSTITUTE AB - Energy Design
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utifrån tjejers passion utforska möjligheter för nya teknikyrken, områden och utbildningar. De två eventen med högstadie och gymnasietjejer där tjejerna, fungerade som en bra utgångspunkt att i en referensgrupp vidare diskutera hur framtidens teknikyrken och utbildningar kan komma och bör förändras för att passa tjejer.

Resultat och förväntade effekter

Vårt resultat är förutom en viktig diskussion med unga tjejer och representanter från olika lärosäten, filmer som gestaltar framtidens hem och inredning utifrån olika framtidsscenarion, ett antal yrken samt några förslag på utbildningar. Genom projektet har ett antal olika lärosäten engagerats i diskussionen om hur teknikutbildningar behöver omformas eller skapas för att faktiskt passa unga tjejers intressen. Lärosätena har sedan fortsatt diskussionen vidare i respektive organisation.

Upplägg och genomförande

Upplägget för projektet med sina olika aktivitere fyllde sitt syfte väl och resulterade i ett rikt material och viktiga diskussioner som tillvaratogs i olika former. Vi la till referensgruppsworkshopen för att förankra och ta diskussionen med de som är beslutsfattare inom ämnet. Vi uppfattade det som utmanande att engagera och rekrytera unga tjejer till ett av eventen trots olika angreppssätt, kanaler och nära kontakt med skolan.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04926

Statistik för sidan