Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens integrerade arbetssätt idag

Diarienummer
Koordinator INFORMATION EXPERIENCE SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 268 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - september 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Huvudsyftet med projektet var att skapa en fungerande prototyp i produktionsmiljö för att skapa ett diskussionsunderlag om vilka arbetsmoment som är mest värdefulla att digitalisera och effektivisera med Augmented Reality, samt att redan nu undersöka hur denna typ av lösning bör paketeras för att kunna implementeras i projekt. Projektet har kunnat skapa fungerande prototyper och dessa har även kunnat testas i produktionsmiljö som planerat.

Långsiktiga effekter som förväntas

Förväntat resultat var att få bekräftat att möjligheten att använda 3D-modeller på plats med hjälp av Augmented Reality skapar nyttor i flera skeden i byggprocessen. Projektet har varit uppmärksammat både internt på Skanska och i media och man har sett att tekniken ger stora möjligheter. Projektet har tagit fram lösningar för att hantera utmaningarna med den nya tekniken, bl.a. genom att förbättra hanteringen av tunga modeller i IX molntjänst kombinerat med enkla lösningar såsom avtagbar solfilm som monterats på AR-headset, och förbättrad kalibrering av 3D-modellens position.

Upplägg och genomförande

I projektet skapades tre prototyper, för planering och montering av armering, stommar och installationer. Prototyperna testades av BIM-koordinatorer, arbetsledare och yrkesarbetare i produktionsmiljö. Erfarenheterna samlades in i ett antal workshops där deltagarna fick ge sina synpunkter på möjligheter och begränsningar med denna typ av teknik.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2017-02481

Statistik för sidan