Framtidens Industriarbete

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02794

Statistik för sidan