Framtidens Industriarbete

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - april 2010
Status Avslutat