Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Framtidens Gummi

Diarienummer
Koordinator ANVA POLYTECH AB
Bidrag från Vinnova 167 785 kronor
Projektets löptid mars 2017 - november 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Anva Polytech AB ville i förprojektet Framtidens Gummi undersöka förutsättningarna att utveckla ett gummimaterial med större motstånd mot aggressiva vätskor till ett lägre pris. Detta skulle kunna innebära ökad konkurrenskraft, nya marknadsandelar och eventuellt inträde till nya marknader. Projektet har givit insikter i vilka frågeställningar och utmaningar som är centrala inför eventuellt fortsatt utvecklingsarbete.

Resultat och förväntade effekter

Anva Polytech AB har inom ramen för ett förprojekt fått resultat som visar att nanomaterial interagerar och påverkar polymermatrisen på ett sätt som inte var väntat. Det kan konstateras att fortsatt utveckling krävs för att konceptet ska kunna realiseras i industriell skala. Företaget har fått insikter gällande nanomaterialets interaktion med polymermatriser och genom analyser av marknaden även identifierat potentiella hinder för eventuella kommersialisering av konceptet.

Upplägg och genomförande

Anva Polytech AB har med samarbetspartner, utvecklat och analyserat nano- och gummimaterial. Anva har självt utvecklat material, metoder och koncept för tillverkning av gummi/nano-kompositmaterial. En samarbetspartner har analyserat nanomaterial och kompositer med mikroskopi och bidragit med en analys av det nuvarande patentlandskapet. Undersökning av nanomaterialet var särskilt viktig eftersom den industriella användningen befinner sig i ett tidigt skede på en marknad utan etablerade standardiserade kvaliteter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05443

Statistik för sidan