Framtidens elbilspool som lösning på personlig mobilitet i den hållbara staden

Diarienummer
Koordinator IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Trots ett växande intresse för elfordon är elbilen ännu underlägsen traditionella bilar i bilköparens ögon då de är betydligt dyrare, går en fjärdedel så långt mellan tankningarna och tar timmar att tanka. Projektet syftar till att utveckla en innovativ affärsmodell för att snabbt kommersialisera elbilar på en marknad där de blir en överlägsen lösning jämfört med att äga en vanlig bil. Resultatet är ett elbilspools-koncept - BilDelaren - designat att attrahera vanliga användare i staden. För att validera affärsmodellen avser vi att prova konceptet i ett UDI B-projekt. Se bilaga 1.

Resultat och förväntade effekter

Projektet möter utmaningen ´Hållbara attraktiva städer´ genom ökad transportsystemeffektivitet, bättre luftkvalitet, minskad miljöpåverkan, mindre yta upptagna av bilar, och lägre effekttoppar i elnätet. Samtidigt ger den stadsbor bibehållen eller förbättrad mobilitet utan krav på ägande. a) Kunskapsuppbyggnad, bland annat genom en omfattande omvärldsanalys och erfarenhetsutbyte mellan parterna i konsortiet b) Utvecklandet av en affärsmodell och ett koncept som uppfyller målen för de olika aktörerna c) Ett möjligt affärsupplägg för kommersiell drift av elbilspoolen

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i konsortieform med ett antal workshops där konceptet har utvecklats. Däremellan har vi genomfört omvärldsanalys, målgruppsanalyser, användarintervjuer och lönsamhetsberäkningar, framtagning av lämpligt område för fältförsök inklusive antal fordon, laddplatser, parkeringsplatser etc, liksom beräkning av miljöeffekter. Slutligen har nästa steg förberetts genom diskussioner med nuvarande och tänkbara parter, olika finansieringsmöjligheter mm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02260

Statistik för sidan