Framtida Tillväxtmöjligheter för Sverige

Diarienummer 2009-02796
Koordinator Blue Institute AB
Bidrag från Vinnova 6 717 400 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - januari 2012
Status Avslutat