Framtida Tillväxtmöjligheter för Sverige

Diarienummer
Koordinator Blue Institute AB
Bidrag från Vinnova 6 717 400 kronor
Projektets löptid augusti 2009 - januari 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02796

Statistik för sidan