Framtagning av formuleringskoncept för nya miljövänliga produktfamiljer av vattenbaserad sprayfärg

Diarienummer 2013-00401
Koordinator Aerosol Scandinavia Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien var att samla in information och kunskap för att kunna sammanställa en utförlig projektplan för framtagning av utvecklingsverktyg att använda vid utveckling av vattenbaserade aerosolfärger. Under projektet identifierades tre potentiella verktyg och metoder som ska utvärderas och konkretiseras under kommande utvecklingsprojekt. Metoderna kommer att användas för att testa produktstabiliteten hos vattenbaserad sprayfärg i ett tidigt utvecklingsskede.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har genererat fler intressanta uppslag till utvecklingsmetoder än väntat vid projektinitiering. Inför förstudien var SAD (Surfactant Affinity Difference)-konceptet det utvecklingsverktyg som var tänkt attutvärderas. Under förstudien har företagets medarbetare lärt sig hantera SAD-konceptet men då detta inte föreföll vara intressant för de valda proverna så har även andra metoder utvärderats under förstudien. De metoder som utvärderats och betraktas som intressanta ska analyseras vidare i det kommande forsknings- och utvecklingsprojektet.

Upplägg och genomförande

Under förstudien har utvecklare från Aerosol Scandinavia ABgått en kurs i SAD-konceptet hos SP. Företaget har sedan utvärderat SAD-konceptet tillsammans med SP för att bedöma om och hur man kan använda konceptet för att ersätta organiska lösningsmedel med vatten i sprayfärger. Då SAD-konceptet inte visat sig vara det mest effektiva sättet att utvärdera det aktuella färgsystemet så har Aerosol Scandinavia ABoch SP gemensamt utvärderat andra metoder. Metoderna består i att på olika sätt skynda på emulsionsbrytning och att ta fram sätt att arbeta med labprover som inte är trycksatta.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.