Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DEASPHOR: Främställning av ett avfal baserad P-råvaro

Diarienummer
Koordinator SWERIM AB - Avdelning Processmetallurgi
Bidrag från Vinnova 1 889 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - april 2022
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla en metod för framställning av P-gödsel från P-haltiga bioavfall från fågelindustrin, i synnerlighet från kycklingindustrin. Tanken är att man bränner dessa bioavfall, producera bioenergi och samtidigt anrika P i askorna. P i askorna ska vidare utvinnas och P-gödsel produceras. Målet är att kunna använda dessa askor som P-råvaror istället för importerade apatit och därmed bidrar till en minskad EUs beroende av P-import. Inom DEASPHOR har minst 3 metoder utvecklats, en av dem utvecklad av Swerim. Måluppfyllelsen är 100%.

Resultat och förväntade effekter

Viktigsta resultaten från DEASPHOR är: - optimering av förbränningsprocessen för energi produktion och anrikning av P i processaskorna genom detaljerad kartläggning och process modelling och pilotförsök - 3 metoder för P-framställning/nyttiggörande var utvecklade, en av dem (termisk metod) var utvecklad av Swerim. Baserad på detta koncept har en ny ERAMIN-ansökan (PHIGO) skickats och fått beviljat under 2022. Syftet med PHIGO är att vidare verifiera den termiska P-framställningsmetoden genom upscaling samtidigt som man prover förbättra den förbränningsprocessen.

Upplägg och genomförande

Projektet består av 9 WP: - WP2 för process inventering och optimering, kampanjer för omfattande provtagning och karakterisering. Två industrielle partners Gures i Turkey och Campoaves i Portugal har besökts för att genomföra dessa aktiviteter. Proverna användes för processutveckling, process data för modellering samt optimering - WP3 och WP4 förbränningsförsök i lab resp. industry skala - WP5 P framställning, 3 metoder har utvecklats. WP6: utvärdering av P-produkter - WP7 och WP8 för Zero Waste analysis och CO2-footprint utvärdering WP9 Koordinering Swerim var med i WPs 2-7

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 maj 2022

Diarienummer 2018-00558

Statistik för sidan