FRAMEUP konceptbyggande

Diarienummer 2013-05256
Koordinator PART CONSTRUCTION AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2013-02777-en

Syfte och mål

- Marknadsbehov för studentboende är stor, och det saknas ca. 4000-5000 små lägenheter för ungdomar. - Preliminär undersökning av grunderna kring ägandet av innovationen har visat potential, men tekniken måste utvecklas vidare för att definiera den slutliga produkten.

Resultat och förväntade effekter

- Snittpris på en dubbel modul är ca 390´ något större än ursprungliga målet. - En hyra på ca 3 000kr/mån är uppnått för en enkelmodul. Dubbelmodulen som är anpassad för en långtidsstudent är ca 4500kr/mån. Flexibiliteten i modulsystemmet gör att man kan välja antal moduler av olika slag beroende på objekt. - Fördelar med FRAMEUP konceptbyggande är överlägsna. Det har bevisats att 20m2 boende yta är tillräcklig ett par och att badrum är handikappanpassat. Hela huset kan transporteras i container vilket minimerar transportkostnader och öppnar möjligheter även för utländsk marknad.

Upplägg och genomförande

- Preliminär konstruktionsanalys och dimensionering av ett 6-vånings studenthus lokaliserat i Luleå visar att den totala kostnaden är ca 15 milj. Kr., Det finns potential för optimering och kostnadsreduktion. - Brandsäkerhet och krav på R30 uppfylls genom att alla 3D rumsmoduler fungerar som separata brandceller. Detta koncept möjliggör användning av en oskyddad stålstomme. - Boverkets krav på energiförbrukning är uppfyllt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.