FP7-SME-2010-1-Corline

Diarienummer
Koordinator Corline Systems Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03700

Statistik för sidan