FP7 Biomarkers for Clinical validation

Diarienummer 2011-02960
Koordinator Biomotif AB
Bidrag från Vinnova 35 000 kronor
Projektets löptid september 2011 - oktober 2011
Status Avslutat