FoV - OverHorizon_Box för Kontroll av Radiostörningar på Satellitlänk

Diarienummer 2013-03734
Koordinator OVERHORIZON AB
Bidrag från Vinnova 3 600 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - juli 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Boxen är att på ett enkelt, säkert sätt kunna använda små satellitterminaler utan att generera störningar mot andra system. Med en bedömning av störsituationen i realtid och guidning under upprättandet av satellitlänk kan en mer effektiv spektrumanvändning uppnås. En sådan produkt existerar inte idag och har därför högt nyhetsvärde. Målet med projektet var att ta fram en produktprototyp som kan kontrollera radiostörningar från markterminaler som används i satellitkommunikation. Detta mål har vi nått, vi har nu en Boxprototyp som kan demonstreras för kunder.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet förenklar upprättandet av satellitlänk och ger en överblick av den faktiska störningssituationen. Under projektets gång har behovsbilden stärkts bl.a. från en av världens största satellitoperatörer och nya intressanta användningsområden har identifierats. Vi har knytit värdefulla kontakter med spektrummyndigheterna i Sverige och Cypern och vill vidare fördjupa kontakterna och verka för ett effektiviserande av spektrumutnyttjandet. Projektet har även resulterat i ett examensarbete med fokus på realtidsmätning av effekt i antenn som startar redan till hösten.

Upplägg och genomförande

I stort har genomförandet kunnat ske enligt projektplan. Arbetet har bestått av parallellt löpande delprojekt med fokus på utveckling av en portabel fältdetektor och vidareutveckling av våra metoder för att undvika radiostörning. Viss utveckling, t.ex. kalibrering och hårdvarutester, har skett i labbmiljö. Ett av delprojekten har ändrats på grund av brister i både hård- och mjukvaruprestanda, här har en alternativ lösning visat sig fungera fullt tillfredsställande. Vi har även haft förseningar som innebar en förlängd projekttid men detta har inte påverkat slutresultatet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.