Four model yacht

Diarienummer
Koordinator N-W Yacht Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - januari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01632

Statistik för sidan