Four model yacht

Diarienummer 2008-01632
Koordinator N-W Yacht Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 700 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - januari 2010
Status Avslutat