Founders Alliance IMSE - Mötesprojekt 2013

Diarienummer 2013-01331
Koordinator Founders Alliance i Sverige AB
Bidrag från Vinnova 375 000 kronor
Projektets löptid mars 2013 - september 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Founders Alliance IMSE 2013 var att stimulera innovationer och entreprenörer i Stockholm som har behov av innovationer som är specifika för marknaden och som kan bli applicerabara på andra liknande miljöer såväl nationellt som internationellt. Vi nådde behovsidentifierare där nytänkande och trendskapande är viktiga inslag i den miljö de lever och verkar i och uppnådde ett utökat tvärvetenskapligt utbyte mellan behovsidentifierarna. Fem erfarna entreprenörer medverkar i tre ansökningar till Piloter 2013 för att pröva dessa lösningar baserade på identifierade behov.

Resultat och förväntade effekter

Behovsidentifierarna: Deltog 60 vid Kickoff, 22 vid camp, 12 matchades med entreprenörer. Entreprenörerna: involverade totalt 13 entreprenörer, varav 10 som köpte innovationsrådgivning, 5 entreprenörer ansökte till Piloter 2013 i 3 projekt. Stödorganisationer: Exitera bjöd in skolorna i SSES, gav spridningseffekt och en starkare koppling till entreprenörskap inom KTH. Förväntade effekter, ett fortsatt framtida förstärkt utbyte mellan erfarna entreprenörer och behovsidentifierare som ger samhällseffekt genom idéförverkligande när vi sammanför dessa.

Upplägg och genomförande

Genomförandet planerades i dec 2012 och vi tidssatte projektet utifrån när Excitera bedömde bäst, för att uppnå mesta möjliga deltagarantal såväl på kick-offen, som campen och slutligen vid pitchen. Vi bokade tidigt upp entreprenörerna i deras kalendrar för att säkerställa deras medverkan. Det hade varit en fördel att förlägga kick-offen tidigare än den 10 april, pga andra aktiviteter på skolorna i april. Tidigarelägg start till feb-mar. Campen genomfördes den 19-21 april, fungerade bra med högt deltagande bland de utvalda. Workshopen med pitch för entreprenörerna var den 3 juni.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.