FoU RMP 2015_Temp_Svartkroppar värmekamera

Diarienummer
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 380 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftade till att utveckla två nya typer av svartkroppar lämpliga för mätningar med värmekameror samt bygga kompetens för emissivitetsberäkningar. De två svartkropparna är en högtemperatursvartkropp för området 1000 °C till 1700 °C och en lågtemperatursvartkropp för området under 0 °C. Resultat enligt plan. Se bifogat slutrapport.

Resultat och förväntade effekter

Användningen av värmekameror ökar inom en mängd olika teknikområden. Det sker en kontinuerlig utveckling av mätförmågan hos dessa instrument och prisnivån reduceras, vilket leder till att nya användningsområden tillkommer. Eftersom ett mätvärde bestäms i varje enskild pixel av bilden, ställer detta nya krav på den kalibreringsutrustning som behöver användas. Det krävs svartkroppar med större ytor och små termiska gradienter samt nya mätmetoder för att identifiera pixelfel, mäta upplösningsförmåga och redovisa resultat för användare. Se bifogad slutrapport.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter genomfördes enligt tidplan Del 1) Utveckling av högtemperatursvartkropp (1000 °C 1700 °C); Mars-Dec 2015 Del 2) Utveckling av lågtemperatursvartkropp (under 0 °C); Jan-Juni 2015 Del 3) Kompetensuppbyggnad inom emissivitetsberäkning; Jan-April 2015 Del 4) Redovisning och publiceringar; Okt-Dec 2015 Se bifogad slutrapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2014-05073

Statistik för sidan