Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FoU, Innovationer och Tillväxt

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet avser att etablera samarbete mellan Kander&Ejermo vid CIRCLE ochAndersson&Johansson vid CESIS för att stärka upp den kvantitativa forskningen i Sverige av FoU, innovationer och tillväxt baserat på mikrodataset över hela ekonomin. Möjligheten att sammanlänka respektive centers databas kommer att undersökas i samarbete med VINNOVA och SCB. Explorativa klusteranalyser kommer att utföras och ett antal papers som fokuserar på specifika forskningsfrågor kommer att skrivas. En monografi skriven av alla fyra författarna blir en slutprodukt. Delområdena beskrivs närmare i ansökan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Vi förväntar oss ett närmre samarbete mellan CESIS/CIRCLE/VINNOVA, som kommer att generera policy relevanta slutsatser om innovationsverksamheten i svenskt näringsliv.

Upplägg och genomförande

Vi påbörjar arbetet genom att försöka få tillstånd en sammanlänkning av våra respektive databaser. Därefter arbetar vi med de olika projektdelarna, och samtidigt som vi skriver artiklar för internationella tidskrifter skriver vi en gemensam bok (monografi på svenska).

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02684

Statistik för sidan