Fotvibrametri - ny diagnostisk metod för diabetesneuropati

Diarienummer 2014-03422
Koordinator VIBROSENSEDYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 3 719 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att undersöka om vibrationströsklar avseende vibrationssinnet i fötter som kan prediktera ökad risk för fotsår hos patienter med diabetes.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet skall genomföras i samarbete mellan tre parter: -VibroSense Dynamics AB ansvarar för all teknik och prototyp-framtagning för Vibrametri. - Avdelningen för Handkirurgi i Malmö - Lunds universitet övergripande forskningsansvar och att genomföra fotstudier för att få fram Normalmaterial för friska fötter (män och kvinnor). - Endokrinologen i Malmö/Lund Lund universitet och Skåne universitetssjukhus ansvarar för att genomföra två fotstudier av patienter med typ I diabetes.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.