Fotvibrametri - ny diagnostisk metod för diabetesneuropati

Diarienummer 2014-03422
Koordinator VIBROSENSEDYNAMICS AB
Bidrag från Vinnova 3 719 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - december 2018
Status Avslutat
Ansökningsomgång För planering- Innovationer för framtidens hälsa 2014 ansökningsomgång 1

Syfte och mål

Dagens metoder för diagnostik av diabetesrelaterade nervskador i fötter är oprecisa och grova varför sådana nervskador upptäcks för sent. Syftet med projektet har varit att undersöka om MutiFrekvens Vibrametri (MFV) är en känsligare metod som kan ge stöd för tidig diagnostik av begynnande nervskador i fötter orsakade av diabetes. Målet med projektet har varit att anpassa (MFV) till känselmätning i fotsulan på patienter med diabetes och göra kliniska studier på såväl friska personer som personer med typ 1 diabetes. De uppsatta målen har uppnåtts med goda resultat.

Resultat och förväntade effekter

En prototyp med en starkare vibrator har utvecklats och använts i tre kliniska studier. Referensdata har samlats in från 882 friska personer (589 kvinnor, 292 män). Insamlad data har lagts in som referensvärden i ett nytt instrument som utvecklats och CE-märkts. Fötterna på 687 personer med typ 1 diabetes har undersökts där signifikant korrelation har upptäckts mellan: - Fotsår och dålig känsel vid låga frekvenser 8-16 Hz - Förbättrade HbA1c-värden och förbättrad känsel För första gången någonsin har man visat att det kanske går att reversera nervskador i fötter orsakade av diabetes.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan tre parter, 1. VibroSense Dynamics AB (koordinator), 2. Institutionen för Translationell medicin, avd. för Handkirurgi Malmö - Lunds universitet och 3. kliniken för Endokrinologi - Skånes universitetssjukhus. De kliniska studierna (WP1-2 , 4-5) har utförts av avd. för Handkirurgi samt Endokrinologiska kliniken i Malmö och data har analyserats i samarbete mellan alla tre parter. Erhållet resultatet bedöms på sikt kunna få stor betydelse för primär- och specialistvård av diabetespatienter.

Externa länkar

www.diabetesfoten.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.