Fossileffektiva försörjningskedjor av dagligvaror

Diarienummer
Koordinator Conlogic Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00627

Statistik för sidan