Fossileffektiva försörjningskedjor av dagligvaror

Diarienummer 2010-00627
Koordinator Conlogic Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid februari 2010 - maj 2010
Status Avslutat