Fosforrecirkulation från samhällets avfall via ´gröna´ gödselmedel

Diarienummer
Koordinator EasyMining Sweden Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 400 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04321

Statistik för sidan