Förverifiering LTU Holding

Diarienummer
Koordinator LTU HOLDING AB - HOLDING AB VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Bidrag från Vinnova 877 658 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Av de ca 120 rådgivningscase som inkommit till innovationsstödsystemet vid LTU har 22st gått vidare till verifiering. Av dessa 22 har 19st beviljats finansiering med VFT-medel. Alla dessa 19 gäller för kvartal två till kvartal fyra. Allt som hände under första kvartalet hanterades av VFT-medel via Innovationskontor Norr (Umeå). Totalt har 102% av den tilldelade budgeten allokerats för finansiering. Att gå över 100% har varit möjligt i och med att processen fungerat effektivt med återtagande av outnyttjade medel och avstannade projekt.

Resultat och förväntade effekter

Ett par affärskoncept har som resultat av verifiering gått vidare till inkubatorn (ABI), några har gått vidare mot avtal med LTU Licens, andra har gått vidare på egna ben och för vissa har kommersialisering avbrutits. De flesta affärskoncept är dock fortfarande är kvar i verifieringsprocessen för vidare verifiering.

Upplägg och genomförande

Rutinerna för beslut kring och administration av VFT-medel infördes vid starten av projektet och har under löptiden justerats och skärpts. Förändringarna har huvudsakligen syftat till att effektivisera användningen av VFT medel genom att undvika att allokerade medel blir liggande outnyttjade i avstannade projekt. Beslutsrutinerna har fungerat effektivt och vi har kunnat ge snabb service åt idébärarna med handläggningstider på några dagar, aldrig mer än två veckor. Inriktningen på verifieringsarbetet har utvecklats under projektet mot tydligare fokus på kundernas behov.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2013-01404

Statistik för sidan