Forum för innovation inom Transportsektorn - F ärdplanearbete mm

Diarienummer 2012-04242
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Lindholmen Science Park AB
Bidrag från Vinnova 7 937 500 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att utveckla färdplaner för innovation inom 8 utpekade områden inom transportsystemet, samt att komplettera dessa färdplaner med stödjande studier. Detta har lyckats och dessutom blev det 11 områden.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten är de 11 färdplanerna. Vidare är även följande resultat: FoI-propp-inspel webportal för nätverket Omvärldsanalys Nationell strategi för transportsystemet i Sverige Kompetensförsörjningsanalys för transportområdet. Effekterna av dessa resultat är delvis konkreta i form av att det inkommer projektansökningar till VINNOVA och andra finansiärer som härrör ifrån dessa färdplaner. Det finns även andra effekter som delvis kommer att ta längre tid innan de blir märkbara, t.ex. de individrelationer som byggs upp inom ramen för detta projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har haft en styrgrupp med ordförande Urban Karlström. Vidare har projektet haft ett kansli till stöd. Kansliet har haft medverkan från Trafikverket och VINNOVA. För varje färdplan har det funnits en projektledare och projektgrupp och för vissa färdplaner har det även funnits en styrgrupp knuten till projektet. Under genomförandet har mycket arbete präglats av workshops och seminarier.

Externa länkar

Projektets hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.