Fortsättningsprojekt: Supportfunktion för EU-forskningsprojekt inom skogsnäringsområdet

Diarienummer 2008-01737
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2009
Status Avslutat