Förstudien av tandimplantatet Zolidd-One-Exhex

Diarienummer 2017-03359
Koordinator Addbio AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en affärsplan som kommer att guida en fortsatt utveckling av Zolidd-One-Exhex - ett tandimplantat som helt integrerar ett nanometertunt, bioaktivt lager av benförstärkande läkemedel. Vi har uppnått projektets mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påskyndat marknadsföringen av Zolidd-One-Exhex på den europeiska marknaden och hjälpt att bygga varumärkemedvetenheten internationellt. Detta kommer att göra det möjligt för AddBIO att etablera sig som en ledande leverantör av benförstärkningsteknik för tandimplantat. Resultatet blir en långsiktig konkurrensfördel och potential för tillväxt.

Upplägg och genomförande

Under projektetes gång har vi använt oss av informationsinsamling, analys av primär och sekundär marknadsdata samt möten med Key Opinion Leaders. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: Strategisk affärsanalys, Justering av affärsmodell och Framtagande av affärsplan. Projekttiden var sex månader.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.