Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudien av tandimplantatet Zolidd-One-Exhex

Diarienummer
Koordinator Addbio AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - januari 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram en affärsplan som kommer att guida en fortsatt utveckling av Zolidd-One-Exhex - ett tandimplantat som helt integrerar ett nanometertunt, bioaktivt lager av benförstärkande läkemedel. Vi har uppnått projektets mål.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har påskyndat marknadsföringen av Zolidd-One-Exhex på den europeiska marknaden och hjälpt att bygga varumärkemedvetenheten internationellt. Detta kommer att göra det möjligt för AddBIO att etablera sig som en ledande leverantör av benförstärkningsteknik för tandimplantat. Resultatet blir en långsiktig konkurrensfördel och potential för tillväxt.

Upplägg och genomförande

Under projektetes gång har vi använt oss av informationsinsamling, analys av primär och sekundär marknadsdata samt möten med Key Opinion Leaders. Projektet var uppdelat i tre arbetspaket: Strategisk affärsanalys, Justering av affärsmodell och Framtagande av affärsplan. Projekttiden var sex månader.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 7 juli 2017

Diarienummer 2017-03359

Statistik för sidan