Förstudie: The Train Brain för busstrafik

Diarienummer 2018-02755
Koordinator COMMUTER COMPUTING AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Pågående