Förstudie: The Train Brain för busstrafik

Diarienummer 2018-02755
Koordinator COMMUTER COMPUTING AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - september 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet för projektet är svar pa: 1. Gar det att anpassa The Train Brain till busstrafik? 2. Vilken prognoskvalitet kan forvantas? 3. Hur kan battre storningsinformation paketeras for att hjalpa resenarer? Alla punkter är uppfyllda. Men vi har inte kunna besvara frågan om prognoskvalitet med aggregerade mått. Vi har däremot svar på individuella sträckor och en analys av vad som påverkar förklaringsgraden i kontexten busstrafik.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien konstaterar att modellen går att anpassa till busstrafik.

Upplägg och genomförande

1.Vi tog emot data för samtlig busstrafik 2017-10-18 till 2018-09-19 inom SL:s trafikområde 2.Datan tvättades för analys 5.Parallellt kunde vi konstatera att vi har datatillgång till realtidsdata som gör att The Train Brain-modellen kan fungera i realtid 6.Data är sedan rensad och strukturerad på ett sådant sätt att vi skall kunna testa The Train Brain 7.Data är också strukturerad för mönsteridentifikation för vissa sträckor 8.Test och analys är genomförda i körningar i R på en produktionsserver om 40 kärnor med 256 GB ram 9.Resultaten sammanfattas i en slutrapport

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.