Förstudie: Testbädd för energieffektiva transporter inom konstruktionsanläggningar

Diarienummer 2013-01919
Koordinator Volvo Technology AB - Avd 6320, M1.6
Bidrag från Vinnova 153 119 kronor
Projektets löptid juli 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har varit en förstudie med målet att ta fram en ansökan för en Testbädd för energieffektiva transporter inom konstruktionsanläggningar inom ramen för VINNOVAs program ´Testbäddar inom Miljöteknikområdet´. Undersökningar har gjorts angående teknik, ekonomi och administration inom området och en ansöka om en testbädd förbereds att skickas in till VINNOVA.

Resultat och förväntade effekter

Då detta är en förstudie är resultatet möjligheten att lämna in en full ansökan om uppbyggnad av en testbädd för transporter inom konstruktionsanläggningar. Den testbädden, om den får möjlighet att bli implementerad, kommer att stärka möjligheten för svensk forskning kring automatiserade transporter i konstruktionsanläggningar. Denna automatisering skulle göra det möjligt att betydligt minskad bränsleförbrukning genom optimering av utfört fordonsarbete.

Upplägg och genomförande

Förstudien har gått igen krav på en testbädd för att ge ett underlag för en fullständig testbäddsansökan. Följande områden har studerats * Ekonomi och organisation kring en testbädd för att bygga upp en testbädd som sedan skall kunna drivas och utvecklas av egen kraft * Tekniska krav och förslag på systemlösningar har beskrivits på urval av en SoA av forskningsläget samt på erfarenhet av tidigare forskningsprojekt i fordonsmiljöer. * Säkerhetsaspeketer under drift har beaktats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.