Förstudie: Swedish School of Governance

Diarienummer 2018-02529
Koordinator GLOBAL UTMANING
Bidrag från Vinnova 2 600 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - december 2018
Status Pågående