Förstudie Sol Stirling projekt FP7 - Steg 2

Diarienummer 2012-00673
Koordinator Intersol i Halmstad AB
Bidrag från Vinnova 72 000 kronor
Projektets löptid februari 2012 - april 2012
Status Avslutat

Externa länkar

www.eusdi.com