Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie: Simuleringsstudier av HMI frågor för elfordon och laddplatser

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Beslut TSS Operativ Styrgrupp 2010-06-02 Förstudie med syftet att kartlägga behov, samla intressenter och formulera ett skarpt projekt för simuleringsstudie av HMI frågor för elfordon och laddplatser Exempel på behov skulle kunna vara att kunna simulera: - Komplexa ITS tjänster för elfordon, - Navi-baserade HMI för E-Horizon och laddplatser - Förar-HMI rörande laddnivåer och annat elfordonsunikt - Utformning av laddplatser (tex avfarter) - Skyltutformning etc

Långsiktiga effekter som förväntas

En uppsättning projektförslag

Upplägg och genomförande

Förstudien skall ledas och genomföras av VTI och medlen tas från de 2 MSEK av Vinnova-ramen som TSS reserverat för forskningsstöd till simulatorn

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01716

Statistik för sidan