Förstudie Naturstensproduktion

Diarienummer 2013-05320
Koordinator Stenindustrins Forskningsinstitut Aktiebolag - StenForsk AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med förstudien har varit att identifiera och ge förslag till projektområden i syfte att åstadkomma en produktivitetsökning som leder en långsiktigt ökad konkurrenskraft och hållbarhet för industriell blockstensbrytning. Genom att förbättra befintlig teknik och införa nya lösningar kan utbytet i processen och arbetsplatsens säkerhet öka samtidigt som energi- och förbrukningen av insatsvaror minskar. Ett kommande projekt kommer att bidra till att göra industrin mer konkurrenskraftig samtidigt som det säkrar fastställda säkerhets-, miljö- och energikrav.

Resultat och förväntade effekter

Fem olika huvudområden med till med tillhörande delprojekt har identifierats: - Teknik och process (bästa teknikval, primärblocksplanering, automation, optimering) - Miljö (säkerhet, ergonomi, buller och sociala aspekter) - Energi (bränsle- och elförbrukning) - Logistik (modellering och simulering av processflöden) - Produkter (blocksten, residualsten, krossprodukter) Förbättringspotentialen för ökat utbyte och produktivitet bedöms uppgå till 20-30% samtidigt som andel restmaterial, resurs- samt energiförbrukning minskas.

Upplägg och genomförande

Under förstudien har projektparterna arbetat systematiskt med att identifiera styrkor, möjligheter samt områden som behöver effektiviseras i produktionsprocessen för blocksten. Studiebesök i täkter och maskintillverkare, workshops och telefonmöten har genomförts. Materialet från workshops har sammanställts och vidareutvecklats till en projektdefinition med målformulering, avgränsningar och aktiviteter för ett kommande projekt. Utöver identifierade projektområden planeras också en sammanhållande projektledning och informationsspridning.

Externa länkar

Stenindustriförbundets hemsida (tillhör StenForsk) Sammankopplande projektsida för samtliga projekt inom MinBas Innovation

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.