Förstudie: Kunskapbaserat optimeringssystem för industriella skärprocesser

Diarienummer 2010-00085
Koordinator Tomologic AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2010
Status Avslutat