Förstudie: Kunskapbaserat optimeringssystem för industriella skärprocesser

Diarienummer
Koordinator Tomologic AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2010 - september 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00085

Statistik för sidan