Förstudie kombinerad kraft och värme med bränslecell och reformer

Diarienummer
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 103 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01840

Statistik för sidan