Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie kombinerad kraft och värme med bränslecell och reformer

Diarienummer
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 103 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juli 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01840

Statistik för sidan