Förstudie kombinerad kraft och värme med bränslecell och reformer

Diarienummer 2009-01840
Koordinator ReformTech Sweden AB
Bidrag från Vinnova 103 000 kronor
Projektets löptid maj 2009 - juli 2009
Status Avslutat