Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie; kartläggning av offentligt stöd till teknikutvecklingsprojekt i tidiga faser.

Diarienummer
Koordinator Svenska Uppfinnareföreningens Service Aktiebolag - Svenska Uppfinnareföreningens Service AB
Bidrag från Vinnova 31 000 kronor
Projektets löptid juli 2007 - november 2007
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-02098

Statistik för sidan