Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie inför pilotstudie om alternativ ersättningsmodell till nya antibiotika av särskilt medicinskt värde

Diarienummer
Koordinator FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN - Folkhälsomyndigheten, Solna
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - juni 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var planering och förberedelser inför pilotstudie om alternativ ersättningsmodell för nya antibiotika av särskilt medicinskt värde. Projektet har kartlagt förutsättningarna för en sådan pilotstudie, inklusive upphandlingsform, och på så sätt bidragit med ökad kunskap inför igångsättande av pilotstudien.

Resultat och förväntade effekter

Modellen har utvärderats ur juridiskt och finansiellt perspektiv samt avseende vilka villkor som bör ingå i ett potentiellt avtal med relevant företag. Förslag till villkor och finansiering inför en pilotstudie har tagits fram. Diskussioner med relevanta företag angående pilotstudie förväntas initieras under hösten 2018. Folkhälsomyndigheten har nu fått ett uppdrag av regeringen att genomföra en pilotstudie enligt ett tidigare regeringsuppdrag om tillgänglighet till antibiotika. Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 31 december 2022.

Upplägg och genomförande

Arbetet har bedrivits genom internt arbete på Folkhälsomyndigheten, externa möten och avstämningar med Socialdepartementet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 november 2017

Diarienummer 2017-05269

Statistik för sidan