förstudie gällande Arctic Tests, en arktisk testbädd.

Diarienummer 2017-04955
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - februari 2022
Status Pågående

Syfte och mål

Arctic Test, en unik möjlighet för testverksamhet i arktisk miljö EU:s mineralstrategi uppmanar starkt till en ökad egenproduktion av mineraler inom EU, samt ett tydligt fokus på hållbarhet vid ett framtagande av dessa. Arctic Test, en testbädd i arktisk miljö kan bland annat genom att möjliggöra studier i ett pilotverk samt i den arktiska närmiljön ge förutsättningar för hållbara mineraltekniska lösningar med ökat nyttjande av sekundärt mineral för en grön omställning.

Förväntade effekter och resultat

Mål för projektet är Identifiera behov av arktisk testbädd. Bedömning av investeringsbehov på testområdet. Inventera möjliga forsknings- och innovationsprojekt Utöver den direkt gruvrelaterade testverksamheten så möjliggör även testbäddens arktiska miljö unika möjligheter för miljöstudier, vidare tester av fordon, andra maskiner men även människors livsvillkor i denna typ av, på många sätt, krävande omgivning.

Planerat upplägg och genomförande

Arctic Test, en testbädd i arktisk miljö kan bland annat genom att möjliggöra studier i ett pilotverk samt i den arktiska närmiljön ge förutsättningar för hållbara mineraltekniska lösningar med ökat nyttjande av sekundärt mineral för en grön omställning.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.