Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie fogningsmetoder för 3D armerade kompositbalkar

Diarienummer
Koordinator BITEAM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2018
Status Avslutat

Senast uppdaterad 12 april 2018

Diarienummer 2018-02030

Statistik för sidan