Förstudie fogningsmetoder för 3D armerade kompositbalkar

Diarienummer 2018-02030
Koordinator BITEAM Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2018 - juni 2018
Status Beslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång 2015-06960-en