Förstudie Efterbehandling av Förorenade områden

Diarienummer 2013-05679
Koordinator Sveriges geologiska undersökning
Bidrag från Vinnova 267 549 kronor
Projektets löptid januari 2014 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

En viktig del i myndigheterna SGU, SGI och NV´s arbete är att främja en sund utveckling av branschen förorenade områden. Detta projekt syftar till att identifiera områden där upphandling av innovation kan föra branschen framåt. I projektet ´Upphandling av innovation´ visar vi andra aktörer, tex tillsynsmyndigheter och privata verksamhetsutövare, som arbetar med frågor som rör förorenade områden att vi vill verka för utveckling och nytänkande. Vi har genom arbetet med workshops tillsammans med inbjudna experter visat att vi vill utveckla och förnya arbetet med förorenade områden.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kommit fram till ett par viktiga slutsatser och resultat vilka kommer vara avgörande för fortsatt arbete och genomförandet av upphandling av innovation inom förorenade områden. 1.Vi behöver testplatser för ny teknik. 2.Förorenade sediment är ett fokusområde som där det finns potential för att handla upp innovationer. Detta på grund av att problemställningen är omfattande och omfattar tekniska utmaningar. 3.Vi har identifierat ett behov av innovationer som möjliggör alternativ till schaktning och deponering av massor som är förorenade av dioxiner.

Upplägg och genomförande

Arbetet har genomförts med ett antal workshops, i vissa har externa experter deltagit. Arbetet har fört myndigheterna närmare varandra och vi har också lättare att se möjligheter där vi gemensamt kan påverka utvecklingen inom vårt område. Vi upplever dessutom att vi fick väldigt bra respons från de experter som vi tog hjälp av i några mindre arbetsgrupper och att de också kommer hjälpa till att sprida viljan att utveckla och pröva nya tekniker och angreppsätt. Genomförandet av förstudien har tagit mindre arbetstid i anspråk än vad vi förutsåg, vi tror att upplägget bidrog till det.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.