Förstudie CCT terminalprojekt

Diarienummer
Koordinator CCT Intermodal Sweden AB - CCT Intermodal Sweden AB, Stockholm
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2009
Status Avslutat