Förstudie: Bioteknisk filtrering av läkemedel i reningsverk

Diarienummer 2013-04401
Koordinator Pharem Biotech AB
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - april 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Företaget har under projektet lyckats ta fram den information som behövs för ett testbäddsprojekt. Sammanställning av information mot budgetering och realiserbarhet har utförts. Relevant testbädds har utforskats och är på väg att bestämmas då fastställande av samarbetspartner utförts.

Resultat och förväntade effekter

Företaget har med framgång etablerat nya kontakter som är av vikt för ett testbäddsprojekt.Företaget har fått erbjudanden från flera instanser om samarbete av ett testbäddsprojekt. Detta har medfört att mer än förväntat arbete behöver läggas på att få en slutgiltig etablerad samarbetspartner till ett testbäddsprojekt. Företaget har också fått en klar bild av förväntade resultat utifrån dessa kontakter och har legat som grund för utformning av projektplan.

Upplägg och genomförande

Företaget har framgångsrikt byggt vidare på de kontakter som funnits för att bli redo för ett testbäddsprojekt. Företaget har lyckats ta in kompetens inom VA och relevanta forskningsområden och lyckats belysa mindre tekniska- och risk-områden som behöver åtgärdas för att utföra ett fullskaligt projekt. Förväntade testresultat har också sammanställts från de kontakter som skapats för ett testbäddsprojekt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.