Förstudie avisningsbehov

Diarienummer 2009-04616
Koordinator MW-INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat