Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie avisningsbehov

Diarienummer
Koordinator MW-INNOVATION AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - februari 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04616

Statistik för sidan