Förstudie av stamcellsmatris för klinisk användning

Diarienummer 2014-05989
Koordinator BioLamina AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat