Förstudie av elektromekanisk cylinder med kaskadväxelteknik

Diarienummer 2014-04961
Koordinator Cascade Drives AB - c/o Förvaltnings AB Kardia
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Som ett första steg i kommersialiseringen för Cascade Drives produkt krävs ett attraktivt erbjudande till kund för att kunna initiera ett möjligt pilotprojekt. Den konstruktion samt kostnadsanalys som gjorts resulterade i ett mer konkret produkterbjudande samt en verifiering att produkten är lönsam för både Cascade Drives och kunden. Cascade Drives har nu identifierat nyckelkunder och är nu redo för mer konkreta diskussioner och även engagera nya kunder.

Resultat och förväntade effekter

Konstruktionsarbetet möjliggjorde att Cascade Drives kunde presentera en produkt för kund med en förbättrad formfaktor. En analys av energibesparingen samt inköpskostnad visar på ett attraktivt kunderbjudande där kunden får sin investering återbetalad inom ungefär 3 år tack vara energibesparingen. Cascade Drives kan även ha en rimlig bruttomarginal på sin produkt. De resultat som uppnåtts visar på att detta kundsegment lämpar sig bra som en av första applikationer för Cascade Drives.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes av Cascade Drives av en konstruktör och en affärsutvecklare. Konstruktören har framtagit en BOM-lista med dimensionerade komponenter och CAD-modell samt en 3D-utskriven fysisk modell. Ett visst stöd har erhållits ifrån KTH rörande den tekniska verifieringen, merparten av verifieringen har hämtats från testbänken på KTH. BOM-listan för prototyptillverkning och serietillverkning ligger till grund för den kostnadsbild som tagits fram för given applikation. Upplägget och genomförandet anses lyckat trots en mindre ändring i resurser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.