Förstudie av Cold Spray som reparations- och fabriceringsmetod för flygmotorkomponenter

Diarienummer 2009-01258
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat