Förstudie av Cold Spray som reparations- och fabriceringsmetod för flygmotorkomponenter

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01258

Statistik för sidan