Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie av Cold Spray som reparations- och fabriceringsmetod för flygmotorkomponenter

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01258

Statistik för sidan