Förstudie alternativt bränsle (biogas) för sandtorkning

Diarienummer 2014-03913
Koordinator RÅDASAND AB
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - september 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Syftet var att kunna växla dagens anläggning från befintlig Eldningsolja 1 och reducera ett Co2 utsläpp på 1800 ton per år till 0. Målet var att kunna visa att detta var tekniskt och ekonomiskt möjligt.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet på hela utredningen är över förväntan. Gas skulle om man valde det som bränsle fungera utmärkt och stå sig väl som reglerbränsle till en anläggning som kräver snabba regleringar.

Upplägg och genomförande

Projektet har valt att jobba med flera utomstående entreprenörer som var och en har lämnat in offerter på möjliga lösningar för konvertering.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.