Förstudie: Akademiska Labb transportforskning

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid maj 2010 - oktober 2010
Status Avslutat