Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie- Branschsynergier- cirkulär ekonomi

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Bidrag från Vinnova 230 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudien har lett fram till slutsatsen att det finns ett intresse för branschöverskridande projekt, men att ramarna för denna typ av projekt behöver förtydligas. Många av lösningsförslagen är lokala lösningar, dvs en lösning som passar i norra Sverige passar kanske inte i Södra Sverige, och är beroende på vilka aktörer som finns lokalt. För att lösningen skall bli ekonomisk så är transportavstånd och logistik en begränsande faktor.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har tagit fram specifika förslag på olika branschöverskridande projektområden som SIParna kan göra nya utlysningar kring och även exempel på specifika projekt som skulle vara strategiska att stödja i nya utlysningar och som specifika strategiska projekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med den övergripande ambitionen att kartlägga intresset för branschöverskridande intressen med avseende på användning av restprodukter och materialflöden inom svensk tung industri. Genom att samla kompetens från de olika branscherna som speglar SIParna Metalliska material, STRIM och Re:Source i en workshop togs olika frågeställningar fram som skulle kunna visa på branschöverskridande projekt. Representar från de olika branscherna var representerade och även akademiska partners var närvarande. Resultaten har sammanfattats i en rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05049

Statistik för sidan