Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie - hur bidrar vi till ett lyckat införande av miljözon klass 3 (i Gamla stan, Stockholm)?

Diarienummer
Koordinator Lindholmen Science Park AB - CLOSER
Bidrag från Vinnova 369 900 kronor
Projektets löptid juni 2023 - februari 2024
Status Avslutat
Utlysning Transport- och mobilitetstjänster - FFI
Ansökningsomgång Transport- och mobilitetstjänster - FFI - våren 2023

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att studera hur staden kan säkerställa god tillgänglighet för godstransporter samt fungerande transportförsörjning av Gamla stan, vid ett införande av miljözon klass 3. Målet har varit att förstå vilka behov som finns och kan uppkomma för verksamheter och boende om en miljözonsreglering införs i Gamla stan. Mål har även varit att identifiera och definiera ett antal potentiella och genomförbara lösningar som bidrar till ett lyckat införande av miljözon klass 3, specifikt för Gamla stan (utifrån dess unika förutsättningar) men också för andra områden.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en behovsbild och problemformulering för olika användargrupper gällande införandet av en miljözonereglering i Gamla stan. Projektet har också resulterat i en verktygslåda med lösningar som syftar till att skapa incitament för transportörer att ställa om till fossilfria transporter och/eller välja alternativa metoder för leverans och minska antalet transporter i Gamla stan. Bland lösningarna har "superlastplatser" med mobil samlastningshubb bedömts som mest lovande och kommer att utforskas vidare och eventuellt testas i ett pilotprojekt.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med utgångspunkt i Design Thinking-metodiken och omfattar en omvärldsanalys och sammanställning av tidigare utredningar i Gamla stan, intervjuer och workshoppar med referensaktörer och arbetsmöten med projektgruppen. Referensaktörer har varit deltagare från olika användargrupper som fått beskriva sina grundläggande behov, utmaningar med en eventuell miljözon ur deras perspektiv samt generera och utvärdera idéer för mer effektivare godstransporter. Slutligen har resultaten sammanfattats i en rapport och presenterats på konferens.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 april 2024

Diarienummer 2023-00786

Statistik för sidan