Förstärkning av anläggnings- och byggnadskonstruktioner med stegvis förspänningssystem

Diarienummer 2014-03079
Koordinator JOHNS BYGG & FASAD AB
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juni 2014 - oktober 2014
Status Avslutat
Utlysning Bygginnovationen 2011-2018
Ansökningsomgång Bygginnovationen 2013 - 2015

Syfte och mål

Projektet verifierade ett tillräckligt stort intresse för Tenrocs teknik från kunder inom anläggnings- samt industrimarknaden för förstärkning och reparation av konstruktioner. Tenroc Technologies ihop med Chalmers tekniska högskola och Johns Bygg och Fasad ämnar vidare utveckla de praktiska och tekniska områden som projektet klargjort som nyckelpunkter för att metodiken skall bli kommersiellt gångbar. Parterna har etablerat en kompetensgrupp samt ett praktiskt referensfall.

Resultat och förväntade effekter

Tenrocs metodik visar sig vara ekonomisk bärkraftig samt tekniskt konkurrenskraftig gentemot andra alternativ för förstärknings och reparation där nedböjning är den kravställande problematiken. Marknaden är större än tidigare beräknat och behovet är omättat där timingen för Tenrocs metodik eller liknande är god då fibermaterial blir allmänt mer vedertaget inom byggindustrin.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes genom att parterna skapade en kompetensgrupp som analyserat ett antal verkliga förstärkningsobjekt för att ta fram värde för kund, kostnadsberäkningar, samt praktiskt genomförande för att nå en hållbar förstärkningslösning. Resultaten har diskuterats med kund för att få direkt respons om kostnadskalkyler samt adoptionsförmåga. Utöver har en desktop gjorts för teknisk analys gentemot konkurrerande metodiker samt kartläggning av immaterialrätt.

Externa länkar

tenroc.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.