Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förståelse och användning av genus/kön i stödpraktik: en internationell jämförelse

Diarienummer
Koordinator HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION I JÖNKÖP - Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftar till att undersöka hur de som arbetar för att stödja kvinnors företagande i tre olika länder föreställer sig genus/kön och kvinnor som företagare. Ett grundantagande är att sådana föreställningar 1) beror på ett lands kulturella, politiska och institutionella ordningar och 2) påverkar hur stödprogrammen utformas. Projektet bygger på observationen att internationell (i praktiken anglosaxisk) och icke-kontextualiserad forskning om och erfarenheter av kvinnors företagande ofta okritiskt importeras till Sverige. Att bortse från kulturella politiska och institutionella skillnader kan resultera i stödprogram som inte är optimala för våra förhållanden.

Långsiktiga effekter som förväntas

Genom ökad förståelse för kulturella och instituionella skillnader likväl som skillnader i hur man föreställer sig kön, kan forskningsresultaten från det här projektet bidra till att skapa mera lokalt relevanta och effektiva stödåtgärder för kvinnors företagande.

Upplägg och genomförande

Forskningen kombinerar tre olika metoder: 1. Intervjuer med aktörer som stödjer kvinnors företagande i tre olika länder. 2. Jämförelse av lagstiftning och politik, främst gällande familjepolitik mellan länderna och 3. Studier av dokument angående stödpraktik för kvinnors företagande i de tre olika länderna. Ett diskursanalytiskt angreppssätt kommer att användas och forskningen baseras på ett genusvetenskapligt perspektiv.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01121

Statistik för sidan